Aanbeveling

Je gebruikt een zeer verouderde versie van Internet Explorer, die een hoop veiligheidsproblemen heeft en hedendaagse webstandaarden slecht ondersteunt. Voor een betere, snellere en veiligere ervaring op het gehele internet en om beter op de toekomst voorbereid te zijn, adviseren we je om Internet Explorer gratis te upgraden. Werk je bij een bedrijf waarbij je dit zelf niet kunt doen? Vraag dan je systeembeheerder(s) om deze essentiële update.

Je kunt er ook voor kiezen om een andere browser te gaan gebruiken: Firefox, Opera, Safari of Chrome zijn allemaal gratis en vele malen veiliger en sneller dan Internet Explorer.

concept-denken.nl

concept denken voor de Mediatechnoloog in vijf stappen

Coffee Media
Visual
photo credit: Florin Gorgan via photopin cc
Visual
photo credit: Matthew Stewart | Photographer via photopin cc
Visual
photo credit: kalidoskopika via photopin cc
Visual
photo credit: andywon via photopin cc
Visual
photo credit: juhansonin via photopin cc
Visual
photo credit: Pink Sherbet Photography via photopin cc
Visual
photo credit: zeze57 via photopin cc

Van Dale

den·ken1 (onov.ww.)

  1. het verstand gebruiken, zijn gewaarwordingen ordenen, een oordeel vormen

her·sen·en (de ~ (mv.))

  1. in de schedelholte gelegen deel van het centrale zenuwstelsel => de grijze cellen
  2. hersenpan => schedel

as·so·ci·a·tief (bn.)

  1. door verbinding van bewustzijnsinhouden en verwante voorstellingen gevormd, daarop berustend

di·ver·gent (bn.)

  1. uiteenlopend <=> convergent

con·ver·gent (bn.)

  1. (van stralen, lijnen) in een punt samenkomend <=> divergent

per·cep·tie· (de ~ (v.), -tiën/~s)

  1. waarneming